Hemony klok

Hemony klok

Bij de verbetering van onze Beekse Beiaard in 2010 is ook de oude Hemony klok (uit 1655) uit onze beiaard teruggegaan naar de oorspronkelijke eigenaar: de gemeente Culemborg. Daar hing een vervanger van deze Hemony klok die niet door Hilvarenbeek werd afgestaan.

Deze vervanger kreeg het volgende randschrift:

De klok, die Hemony eens goot,
Houdt men in Hilv´renbeek gevangen.
Omdat het smeken ons verdroot,
Heeft Eijsbouts deez´ hier neergehangen.

Zowel de gemeente Culemborg alsook de gemeente Hilvarenbeek zijn samen met onze stichting blij dat binnen het project van de verbetering van onze beiaard, ook financiële ruimte gemaakt is om een vervanger te gieten voor deze Hemony klok, waardoor deze na zeer lange tijd weer terug kon naar Culemborg. Daar maakt de klok weer onderdeel uit van de oorspronkelijke Hemony beiaard.

Gedicht door Bon Duijvestijn, 3 september 2010

Afscheid van de hemony-klok

Hier sta je, o fraaie Hemony,
al meer dan honderdveertig jaren
is hier in jou de geest gevaren,
leidde jij in Beek de melodie.

Regen en stormen heb jij doorstaan,
ook de oorlog kon jou niet deren,
nu is het tijd van hier te keren
om in Culemborg fier te slaan.

Wij laten jou gaarne gaan
maar gij, van Culemborg vandaan,
staakt de roddel en achterklap.

Wij hielden de klok niet gevangen,
hij heeft hier jarenlang gehangen
in zelfgekozen ballingschap.