St. Petrus toren

Toren en Luidklokken

De toren van Hilvarenbeek

Een korte geschiedenis

De Beekse toren is een fraaie vertegenwoordiger van de Kempische baksteengotiek. Torens als die van Hilvarenbeek vindt men ook in bijvoorbeeld Hoogstraten, Oirschot en Asperen (bij Leerdam). Met zijn scheve spits rijst de toren al van ver boven bebouwing en begroening van Hilvarenbeek uit. Het stenen bouwwerk is 40 meter hoog; de karakteristieke spits met zijn ‘appel’, ‘lantaarn’ en ‘ui’ ongeveer 35 meter; tezamen 75 meter.

Met de bouw van de toren is omstreeks 1450 begonnen. De architect is te zoeken in de omgeving van de Mechelse bouwmeester Keldermans, die ook de toren van Hoogstraten ontworpen heeft. Terwijl de kerk in de loop van de 16e eeuw ingrijpend is veranderd, is de toren een harmonisch geheel gebleven. Door blikseminslag is in 1614 de spits brandend omlaag gestort; in 1620 was hij als kopie van zijn voorganger al weer hersteld.

Sindsdien is de toren ernstig onheil – brand, oorlogshandelingen e.d. – bespaard gebleven. Niettemin werd de toren door minder ingrijpende oorzaken – vorst, regen, vogels – zodanig aangetast dat hij in de vorige eeuw driemaal is gerestaureerd; de laatste maal in 1990. Dankzij geldelijke bijdragen uit de bevolking is de toren ook voor het publiek toegankelijk gemaakt.

Sinds 1992 bestaat de Stichting Beheer De Beekse Toren, die met de hulp van een dertigtal vrijwilligers op geregelde momenten de toren openstelt. Op aanvraag geven zij ook groepsrondleidingen.

Sint Petruskerk
Bouwstijl gotisch
Bouwtijd 15e eeuw
Hoogte 72 m, spits 32 m
Grondvlak 10x10 m

Luidklokken  
Jasper Moer 1536
Jan Waghevens 1541
Joris du Mery 1737