Jubileumjaar van start

We zijn al weer los van 2014. Ons jubileumjaar is al enkele weken oud. We gaan er een mooi beiaardjaar van maken.

De beiaardiers voor de zomerconcertserie worden weer benaderd, de PR wordt opgestart en de teksten voor de media voorbereid.

Let goed op de plaatselijke media en onze website!

Voor vragen, opmerkingen en tips staan we altijd open; mail of bel ons !

groet,

Henk Roberts
secretaris/penningmeester