Bestuur

Jac Peeters          voorzitter
Henk Roberts     secretaris/penningmeester
vacature             bestuurslid

Gideon Bodden   dorpsbeiaardier