Al bijna vijf eeuwen klinken er klokken uit de Beekse toren! 

Vele eeuwen geleden
In 1536 goot de Bosschenaar Jasper Moer vier klokken, die als voorslag voor het Beekse torenuurwerk dienden. Deze vier klok­ken hadden de namen van de vier Evangelisten. In 1911 was het treurig gesteld met de beiaard. Er stond op de automaat één liedje dat haperend werd afgedraaid op klokken die niet klonken. In de tien jaar ervoor was er geen enkele aandacht geweest voor klokkenspel of automaat. In 1929 kreeg Hilvarenbeek een nieuwe beiaard, gegoten door Gillett and John­ston in Croydon (Engeland).  In 1943 werd deze mooie beiaard door de Duitsers uit de toren geroofd.

Na de 2e wereldoorlog
In 1949 kregen we een beiaard, gegoten door Van Bergen uit Heiligerlee. Deze gieterij kon prachtige grote luidklokken ma­ken, dus ook basklokken voor de beiaard, maar was erg slordig in het gie­ten en ook in het stemmen van de kleinere klokken; een deel van deze beiaard maakt ook nu nog deel uit van de verbeterde beiaard van 2010. Deze beiaard werd af en toe bespeeld bespeelt door de toenmalige burge­meester J. Meuwese, die beiaardlessen had gekregen in Mechelen (B). In 1979 werden de slechtste klokken van Van Bergen vervangen door klokken van Petit & Fritsen uit Aarle-Rixtel. Voor het bespelen van deze verbetering had het Beekse gemeentebestuur destijds echter nauwelijks geld over.

Opleving
De opleving van de beiaardcultuur in Hilvarenbeek begint in 1983. De Haagse beiaardier Rien Roggeveen vraagt en krijgt toestemming om de beiaard tegen vergoeding van zijn onkosten te mogen bespelen. Roggeveen was enthousiast en met medewerking van Johan Koch, destijds directeur van de muziekschool, begon Rien Roggeveen ook een cursus voor beiaardiers. Twaalf leerlingen schreven zich in en de jongste van hen, Gideon Bodden werd uiteindelijk beroepsbeiaardier.

Medeleerling Wibold Hulsbergen wilde met een klein groepje Rien Roggeveen steunen. Op aanraden van toenmalig burgemeester Ed d’Hondt werd dit werkgroepje omgevormd tot een stichting. Zo werd stichting “De Beekse Beiaard” opgericht met als bestuursleden Cees Clijsen, Theo Bodden en Wibold Hulsbergen. Dit feit betekende een bekroning van een traditie die sinds 1536 in Hilvarenbeek bestaat. We schrijven 23 januari 1985, 17.00u. Tijdstip en datum zijn te zien op het logo van de Stichting. De klok op de toren geeft 17.00 uur aan en in Romeinse cijfers staat de datum op de toren. Het logo is een ontwerp van Janus Kluytmans.

Zo is het nu . . 
Het jaar 2010 was om diverse redenen een speciaal beiaardjaar. In dat jaar bestond de beiaardcultuur 500 jaar, stichting de Beekse Beiaard 25 jaar en werd op Hemelvaartsdag 13 mei de verbeterde beiaard in gebruik genomen.